ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 45                                               

Kuadrat segi empat sama

Kuadrat segi empat sama ialah masalah untuk menggerakkan sebuah bujur tak terpadu dengan hanya menggunakan segiempat sama lain. Nama itu diciptakan dalam analogi humor dengan segi empat bulatan. Kuadrat segi empat sama ialah tugas yang mudah kecu ...

                                               

Tujuh Jambatan Königsberg

Tujuh Jambatan Königsberg ialah satu masalah matematik bersejarah yang ternama. Penyelesaian negatifnya oleh Leonhard Euler pada tahun 1735 menjadi asas kepada teori graf dan memberi gambaran awal topologi. Bandar Königsberg di Prussia kini Kalin ...

                                               

Integer

Integer atau angka bulat ialah mana-mana sifar atau nombor asli atau nombor asli negatif. Dalam kata lain, integer ialah mana-mana unsur dalam lingkungan set {…, -2, -1, 0, 1, 2, …}. Set bagi semua integer ini diberi lambang khas Z {\displaystyle ...

                                               

Jujukan

Dalam bidang matematik, jujukan ialah senarai bertertib yang mengandungi objek-objek. Berbeza dengan set, tertib unsur adalah signifikan, dan unsur yang sama boleh muncul secara berulang-ulang kali pada tempat-tempat yang berlainan. Jujukan yang ...

                                               

Nombor kompleks

Nombor kompleks ialah gabungan nombor nyata dan nombor khayalan. Nombor kompleks mempunyai bentuk: a + b i {\displaystyle a+bi\,} di mana a dan b ialah nombor nyata, dan i ialah unit khayalan. i {\displaystyle i} bersamaan dengan − 1 {\displaysty ...

                                               

Peratusan

Dalam ilmu matematik, peratusan ialah cara menyatakan nombor sebagai sebuah pecahan daripada 100. Ia sering ditandai dengan tanda peratus - tanda ini boleh dibaca menggunakan ungkapan peratus atau persen. Sebagai contoh, 45% sama dengan 45/100 at ...

                                               

Peringkat magnitud

Turutan magnitud merupakan kelas skala atau magnitud bagi sebarang bilangan, yang mana setiap kelas mengandungi nilai-nilai nisbah yang ditetapkan pada kelas yang mendahuluinya. Dalam kegunaan paling amnya, bilangan yang diskalakan adalah 10 dan ...

                                               

Punca kuasa dua

Dalam matematik, punca kuasa dua bago nombor x ialah r jika r 2 = x. Lain kata, sesuatu nombor r yang kuasa duanya ialah x. Setiap nombor nyata bukan negatif mempunyai satu punca kuasa dua bukan negatif, yang dipanggil "punca kuasa dua utama", da ...

                                               

Sistem angka Hindu-Arab

Sistem angka Hindu-Arab atau sistem angka Hindu ialah sistem angka kedudukan persepuluh yang dibangunkan pada kurun ke-9 oleh ahli matematik India, diadaptasi ahli matematik Parsi dan ahli matematik Arab, dan kemudiannya tersebar ke dunia barat p ...

                                               

Vektor unit

Dalam bidang matematik, vektor unit ialah vektor yang mempunyai panjang 1. Tatatanda lazim bagi vektor unit ialah sebarang huruf kecil dengan simbol karet. Dalam ruang Euclid, hasil darab bintik bagi dua vektor unit menghasilkan kosinus bagi sudu ...

                                               

Angka Cina

Angka Cina ialah aksara yang digunakan untuk menulis nombor dalam bahasa Cina. Kini, penutur bahasa Cina menggunakan tiga sistem angka sekaligus, iaitu: sistem angka Arab yang digunakan di merata dunia, di samping dua sistem angka Cina yang wujud ...

                                               

Angka Suzhou

Sistem angka Suzhou adalah satu-satunya variasi sistem batang pembilang yang masih wujud. Sistem angka batang ialah sistem angka tatatanda kedudukan yang digunakan oleh orang China dalam matematik. Angka Suzhou adalah variasi angka batang yang be ...

                                               

Batang pembilang

Batang pembilang ialah palang-palang kecil, biasanya berkepanjangan 3–14 cm yang digunakan oleh ahli matematik untuk pengiraan di China, Jepun, Korea dan Vietnam. Ia diletakkan samada secara menegak atau melintang untuk mewakili sebarang nombor a ...

                                               

Jarak terpendek

Jarak terpendek merupakan sebahagian daripada teori graf. Jika diberikan sebuah graf berperanan, masalah jarak terpendek adalah bagaimana kita mencari sebuah jalur pada graf yang meminimumkan jumlah berat sisi pembentuk jalur tersebut. Algoritma ...

                                               

Kebarangkalian

Kebarangkalian adalah kemungkinan atau kesempatan pada sesuatu keadaan yang akan atau telah berlaku. Teori kebarangkalian digunakan secara meluas dalam bidang seperti statistik, matematik, kewangan, sains dan falsafah untuk mendapat kesimpulan be ...

                                               

Kriptografi

Kriptografi ialah satu amalan dan kajian berkenaan teknik-teknik mewujudkan komunikasi kukuh di dalam kehadiran pihak ketiga. Secara amnya, kriptografi melibatkan pembentukan dan penganalisaan protokol-protokol yang menghalang campur tangan orang ...

                                               

Matematik kewangan

Matematik kewangan adalah cabang matematik gunaan berkenaan dengan pasaran kewangan. Tajuk ini mempunyai perhubungan rapat dengan disiplin ekonomi kewangan, yang sangat menitik beratkan dengan teori. Pada umumnya, matematik kewangan diperoleh dar ...

                                               

Perangkaan

Perangkaan atau statistik adalah kajian pengumpulan, pengurusan, analisis, tafsiran, dan pembentangan data. Statistik berasaskan teori statistik iaitu salah satu daripada cabang matematik. Dalam teori statistik, kerawakan dan ketidakpastian dimod ...

                                               

Blok rantai

Sesebuah blok rantai itu terdiri daripada senarai rekod atau rakaman berterusan - setiap satu unit sebagai "blok" - yang dihubungkan dan dijaga melalui kaedah kriptografi. Setiap satu "blok" ini biasanya mengandungi olahan semula daripada blok ya ...

                                               

Mesin kira

Mesin kira atau kalkulator merupakan sebuah peranti elektronik yang kecil dan murah yang digunakan untuk melakukan pengiraan aritmetik asas. Mesin kira moden lebih mudah dibawa ke mana-mana berbanding komputer, walaupun kebanyakan PDA mempunyai s ...

                                               

Hamparan elektronik

Hamparan elektronik, hamparan kerja atau helaian rebak merupakan perisian komputer berupa aturcara yang menguruskan data secara terkumpul dan tersimpan mirip helaian kertas kerja. Hamparan-hamparam ini terdiri daripada baris dan lajur bersilang m ...

                                               

Xcas

Xcas adalah antara muka pengguna kepada Giac, sebuah perisian dan asas percuma Sistem Algebra Komputer untuk Microsoft Windows, Apple macOS dan Linux/Unix. Giac boleh digunakan secara langsung di dalam perisian yang ditulis dalam C++. Xcas dan Gi ...

                                               

E=mc²

E=mc² atau secara penuhnya Kesetaraan jisim-tenaga ialah satu konsep yang dipopularkan oleh Albert Einstein. Konsep ini membawa maksud bahawa semua jisim setara dengan tenaga dan semua tenaga setara dengan jisim. Ini dapat diungkap mengikut formu ...

                                               

Hukum elektrolisis Faraday

Hukum elektrolisis Faraday atau teori ion Faraday merujuk kepada hubungan kuantitatif berdasarkan penyelidikan elektrokimia yang diterbitkan Michael Faraday pada 1834. Beliau menyatakan bahawa: Arus elektrik di dalam leburan atau larutan elektrol ...

                                               

Hukum gerakan planet Kepler

Dalam astronomi, hukum gerakan planet Kepler ialah tiga hukum matematik yang menerangkan pergerakan planet dalam sistem suria. Teori ini ditemui oleh seorang ahli matematik dan astronomi Jerman, Johannes Kepler. Kepler mempelajari cerapan yang pe ...

                                               

Persamaan kuadratik

Dalam algebra, persamaan kuadratik adalah sebarang persamaan yang dapat disusun semula dalam bentuk standard sebagai a x 2 + b x + c = 0 {\displaystyle ax^{2}+bx+c=0} mana x mewakili anu, dan a, b, dan c mewakili nombor yang diketahui, di mana a ...

                                               

Persamaan serentak

Di dalam matematik, persamaan serentak adalah suatu set persamaan yang mengandungi pelbagai pemboleh ubah. Set ini selalu dirujuk sebagai suatu sistem persamaan. Satu penyelesaian kepada satu sistem penyelesaian adalah suatu nilai spesifik terten ...

                                               

Rumus kuadratik

Dalam algebra asas, rumus kuadratik ialah rumus yang memberikan penyelesaian kepada persamaan kuadratik. Terdapat kaedah lain untuk menyelesaikan persamaan kuadratik dan bukannya menggunakan rumus kuadratik, seperti pemfaktoran, melengkapkan kuas ...

                                               

Persamaan Schrödinger

Dalam fizik, persamaan Schrödinger, diajukan oleh ahli fizik Erwin Schrödinger pada tahun 1925, menjelaskan hubungan ruang dan waktu pada sistem mekanik kuantum. Persamaan ini merupakan hal penting dalam teori mekanik kuantum, seperti pentingnya ...

                                               

Komputer kuantum

Pengkomputeran kuantum adalah pengkomputeran menggunakan fenomena mekanik kuantum, seperti tindihan dan kelemahan. Komputer kuantum ialah peranti yang melakukan pengkomputeran kuantum. Komputer semacam itu sama sekali berbeza dengan komputer elek ...

                                               

Matematik Babylon

Matematik Babylon merujuk kepada matematik orang Mesopotamia silam), dari zaman awal Sumeria hingga ke kejatuhan pada Tidak seperti Matematik Mesir yang kekurangan sumber, ilmu matematik boleh dirujuk daripada batu bersurat tanah liat yang ditemu ...

                                               

Sejarah perkembangan komputer

Komputer perkakasannya merupakan komponen penting proses pengiraan dan simpanan data sejak ia mula dicipta. Komputer telah berkembang dari satu peralatan mekanikal berubah kepada menggunakan tiub vakum, kepada litar elektronik dalam tempoh masa y ...

                                               

Sejarah trigonometri

Kajian awal segi tiga boleh dikesan ke milenium ke-2 SM, dalam matematik Mesir dan matematik Babylon. Trigonometri juga tersebar luas dalam matematik Kush. Kajian sistematik fungsi trigonometri bermula dalam matematik Yunani, sampai ke India seba ...

                                               

Janjang aritmetik

Dalam bidang matematik, janjang aritmetik ialah jujukan nombor di mana setiap sebutan selepas sebutan pertama dibina dengan menambah bilangan malar. Bilangan ini dipanggil beza sepunya. Jujukan dalam janjang aritmetik ialah a, a + d, a + 2 d, … { ...

                                               

Janjang geometri

Dalam bidang matematik, janjang geometri ialah sejenis janjang dengan nisbah yang malar antara sebutan-sebutannya. Sebagai contoh, 1 2 + 1 4 + 1 8 + 1 16 + ⋯ {\displaystyle {\frac {1}{2}}\,+\,{\frac {1}{4}}\,+\,{\frac {1}{8}}\,+\,{\frac {1}{16}}\ ...

                                               

Siri Taylor

Dalam matematik, siri Taylor ialah perwakilan fungsi sebagai hasil tambah tak terhingga bagi sebutan yang dihitung daripada nilai terbitan-terbitan pada suatu titik. Ia boleh dianggap sebagai had bagi polinomial Taylor. Siri Taylor mendapat nama ...

                                               

Biostatistik

Biostatistik merupakan aplikasi statistik dalam bidang biologi. Biostatistik merangkumi reka bentuk eksperimen biologi, terutama dalam bidang perubatan, pertanian dan perikanan melalui pengumpulan, rumusan, dan analisis data yang diperoleh dari u ...

                                               

Pekali Gini

Pekali Gini adalah suatu ukuran penyerakan statistik dikembangkan oleh ahli statistik dan ahli sosiologi Itali Corrado Gini dan menerbit dalam karya 1912nya "Keberubahan dan Keberubah-ubahan". Pekali Gini adalah ukuran ketidaksamaan edaran, nilai ...

                                               

Kebarangkalian binomial

Kebarangkalian bagi satu peristiwa boleh dinyatakan sebagai kebarangkalian binomial jika kesudahannya boleh dipecahkan kepada dua kebarangkalian p dan q, iaitu p dan q dalah pelengkap p + q = 1. Sebagai contoh, balingan sekeping syiling boleh mem ...

                                               

Kecenderungan memusat

Dalam bidang statistik, kecenderungan memusat ialah perihal mencari nilai tengah yang mewakili keseluruhan set data. Ukuran kecenderungan memusat merujuk kepada kaedah pengukuran yang digunakan untuk memerihalkan satu set data. Antara ukuran-ukur ...

                                               

Kepekaan

Kepekaan ialah kebolehan suatu alat mengesan perubahan kecil kuantiti yang diukurnya. Semakin kecil nilai senggatan skala terkecil, semakin peka alat pengukuran.Contaohnya miliammter adalah lebih peka berbanding ammeter kerana miliammeter dapat m ...

                                               

Kurtosis

Kurtosis, dalam statistik dan teori kebarangkalian, adalah kedataran lengkung taburan kekerapan. Ia berasal daripada perkataan Greek iaitu κυρτός, kyrtos atau kurtos, bermaksud lengkung yang memuncak). Ia bertujuan mengukur puncak bagi taburan da ...

                                               

Median

Dalam bidang matematik dan statistik, median ialah nilai nombor yang memisahkan sampel data yang telah disusun mengikut tertib kepada dua bahagian yang sama rata. Median adalah satu pengiraan kecenderungan memusat. Median bagi sebarang senarai no ...

                                               

Min

Dalam bidang statistik, min bererti purata. Terdapat beberapa jenis min: Min kuasa Min f Min harmonik Min aritmetik berpemberat Min geometri Min antara kuartil Min aritmetik Min terpangkas Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat ini, g ...

                                               

Min aritmetik

Dalam bidang statistik, min aritmetik ialah satu kaedah untuk menghitung kecenderungan memusat bagi suatu ruang sampel. Istilah "min aritmetik" lebih diutamakan daripada sekadar "min" atau "purata" dalam bidang matematik kerana boleh dibezakan de ...

                                               

Mod

Dalam bidang statistik, mod ialah nilai yang mempunyai kekerapan tertinggi dalam suatu set data. Mod adalah satu kaedah pengiraan kecenderungan memusat. Mod bagi set data terkumpul boleh dicari boleh ditentukan daripada histogram. Mod bagi set da ...

                                               

Penyelidikan tulen

Penyelidikan tulen adalah salah satu jenis kajian sosial yang mempunyai orientasi pada bidang akademik. Jenis penyelidikan ini bukan bertujuan untuk memberikan penyelesaian terhadap sesuatu masalah atau fenomena sosial tertentu. Ciri utama dari p ...

                                               

Plot bintik

Satu plot bintik ialah carta statistik yang melonggokkan bintik data dan diplotkan pada suatu skala mudah. Ia merupakan salah satu plot statistik yang paling mudah dan sesuai untuk set data berbilang kecil hingga sederhana. Plot bintik sesuai unt ...

                                               

Populasi (statistik)

Dalam statistik, populasi merupakan sekumpulan data yang mempunyai perwatakan yang sama dan menjadi objek inferens, Statistik inferens meletakkan diri pada dua konsep dasar, populasi sebagai keseluruhan data, baik nyata mahupun khayalan, dan samp ...

                                               

Sampel (statistik)

Dalam statistik dan metodologi kajian kuantitatif, sampel data adalah satu set data dikumpul dan / atau dipilih daripada populasi statistik mengikut prosedur yang ditetapkan. Unsur-unsur sampel dikenali sebagai titik sampel, unit pensampelan atau ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →