ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 35                                               

Suluk

Suluk secara harfiahnya bererti menempuh jalan. Dalam kaitannya dengan agama Islam dan sufisme, kata suluk bererti menempuh jalan kerohanian untuk menuju Allah. Menempuh jalan suluk bersuluk mencakupi sebuah bidang disiplin seumur hidup dalam mel ...

                                               

Sunat muakkad

                                               

Sunnah

Sunnah bererti "cara" atau "amalan", dan dengan itu, sunah nabi bererti "cara nabi", atau apa yang biasa dikenali sebagai kebiasaan Rasul. Secara bahasa, al-Sunnah adalah "ath-thariqah" yang bererti perkaedahan, kebiasaan, perjalanan hidup, atau ...

                                               

Sunnatullah

Sunnatullah bermaksud tradisi Allah dalam melaksanakan ketetapanNya sebagai Rabb yang terlaksana di alam semesta atau dalam bahasa akademi disebut hukum alam. Sunnah atau ketetapan Allah antara lain: Segala sesuatu diciptakan berpasangan dua enti ...

                                               

Surau

Surau adalah tempat beribadat yang khusus untuk orang Islam melakukan kegiatan tersendiri seperti solat dan itikaf malah menjadi pusat kegiatan umat Islam setempat merangkumi pusat kebudayaan, muamalat serta perkembangan dakwah Islamiah. Surau ti ...

                                               

Syahadah

Syahādah, atau ucapan kepercayaan, adalah pernyataan kepercayaan dalam keEsaan Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai RasulNya. Mengucap dua kalimah syahadah merupakan rukun pertama di dalam Rukun Islam. Apabila diucapkankan, seseorang itu secara rasmi ...

                                               

Syirik

Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah dalam apa juga bentuk sama ada perkataan, pegangan, perbuatan dan iktiqad iaitu dengan menjadikan suatu yang lain iaitu makhluk bernyawa atau tidak sekutu bagi Allah. Menyekutukan Allah jelas dianggap sy ...

                                               

Takfir

Pengistiharan takfir dibuat hanya jika seseorang Muslim itu mengisytiharkan dirinya sebagai kafir, tetapi lazimnya berlaku apabila tindakan atau kenyataan individu/kumpulan terbabit menunjukkan secara terang-terangan meninggalkan ajaran Islam. Hu ...

                                               

Takwim Hijrah

Takwim Hijrah atau tahun Hijriah merupakan takwim yang digunakan di kebanyakan negara umat Islam yang bermula dari tahun 622 AD untuk menentukan hari kebesaran Islam. Ia merupakan sejenis kalendar berdasarkan bulan dan mempunyai kira-kira 354 har ...

                                               

Tanda-tanda Kiamat

Tanda-tanda Kiamat merupakan petunjuk atau isyarat tentang hampirnya kedatangan Hari Kiamat. Umat Islam percaya bahawa pengakhiran alam semesta ialah sebahagian daripada rahsia Allah dan tiada satu makhlukpun yang mengetahui waktu sebenar berlaku ...

                                               

Taubat menurut Islam

Taubat adalah kembali taat kepada Allah s.w.t dan menyesal dengan bersungguh-sungguh terhadap dosa yang telah dilakukan sama ada dosa besar mahupun dosa kecil serta memohon keampunan dari Allah. Setiap individu disuruh bertaubat untuk menyucikan ...

                                               

Taubat nasuha

Taubat nasuha merupakan sejenis taubat yang sebenar-benarnya taubat dengan janji yang ditepati tidak akan mengulangi lagi segala perbuatan yang salah atau dosa tersebut. Taubat nasuha dalam lingkup sederhana merupakan taubat dengan kesungguhan di ...

                                               

Tauhid Rububiyah

Rububiyah berasal dari perkataan rabb. Kalimah ini mempunyai beberapa pengertian seperti pemimpin, pemilik, penguasa dan pemelihara. Namun pengertian rububiyah tidak mencakupi semua yang di atas, dan sifat yang sempurna hanyalah milik Allah s.w.t ...

                                               

Tauhid Uluhiyah

Uluhiyyah berasal dari perkataan ilah yang bermaksud Tuhan yang patut disembah. Maka dari itu terbitlah pengertian bahawa tauhid uluhiyah ialah mengesakan Allah sebagai tuhan yang satu dalam konteks ikhlas beribadah kepada-Nya. Tauhid uluhiyah ad ...

                                               

Taurat

Kitab Taurat ialah salah satu daripada empat buah kitab Islam. Kitab ini mengandungi wahyu Allah Taala kepada Nabi Musa a.s. Ia dihantarkan secara khusus untuk Bani Israel. Kitab Taurat merupakan kesinambungan kitab Nabi Allah yang terdahulu dan ...

                                               

Telaga Zam-Zam

Templat:Use mdy dates Telaga Zamzam atau Zamzam ; B. Arab: زمزم ialah telaga biasa yang terletak di dalam Masjidil Haram di Makkah, hampir dengan Kaabah, tempat paling suci dalam Islam. Telaga Zamzam merupakan satu-satunya sumber air bersih dari ...

                                               

Tempoh haram puasa

Tempoh haram puasa adalah tempoh masa apabila orang-orang Islam dilarang berpuasa. Hikmahnya adalah ketika semua orang bergembira, seseorang itu perlu turut bersama meraikannya. Berpuasa pada hari-hari Tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah Berpuasa pa ...

                                               

Mengumpat

Mengumpat adalah salah satu perbuatan tidak bermoral di mana seseorang memberitahu sesuatu keburukan atau aib kepada orang lain tanpa pengetahuan orang yang dimaksudkan itu.

                                               

Umrah

Umrah ialah menziarahi Baitullah di Makkah dan melakukan ihram, tawaf, sai dan bertahallul mengikut tertib. Umrah adalah fardhu seperti Haji. Ini adalah pendapat al-Imam as-Syafie r.a. yang al-Azhar. Ijmak Ulama mengatakan bahawa hanya wajib dila ...

                                               

Usrah

Usrah ditafsirkan sebagai perjumpaan yang melibatkan kegiatan agama Islam seperti perbincangan tentang sesuatu tajuk. Perkataan usrah berasal daripada perkataan bahasa Arab bermaksud "keluarga". Walaupun begitu, medium usrah tidak terhad kepada p ...

                                               

Usuluddin

Usuluddin adalah suatu ilmu yang membicarakan akidah agama Islam yang berhubung dengan ketuhanan, kenabian, dan perkara-perkara yang ghaib. Usuluddin turut dipanggil sebagai ilmu tauhid atau ilmu usul.

                                               

Uthman I

Uthman I atau Uthman bin Ertugrul merupakan pengasas Empayar Turki Uthmaniyyah. Uthman mengisytiharkan kemerdekaan Wilayah Uthmaniyah daripada Kerajaan Turki Seljuk pada 1299. Dalam mempertahankan wilayahnya daripada serangan Mongol baginda telah ...

                                               

Wahyu

Perkataan "Wahyu" adalah berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berasal daripada perkataan "awha" bermaksud; inspirasi daripada orang lain atau arahan seseorang. Secara umumnya, Wahyu ialah perintah atau kata-kata Allah SWT yang disampaikan kep ...

                                               

Wanita dalam Islam

Kajian wanita dalam Islam menyiasat kedudukan pernan wanita dalam agama Islam. Hubungan rumit di antara wanita dan Islam ditakrifkan oleh taks Islam dan sejarah dan budaya dunia Islam. Syariat Islam hukum Islam memberikan perbezaan di antara pera ...

                                               

Zikir

Zikir berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud ingat atau sebut. Di dalam Islam, zikir lebih merujuk kepada ingat kepada Allah atau menyebut nama-nama Allah. Di dalam Islam, zikir kepada Allah adalah sebahagian ibadat dan orang Islam yang mela ...

                                               

Zimmi

Secara istilah, Zimmi adalah orang non-Muslim merdeka yang hidup dalam Daulah Islamiyah yang, sebagai balasan karena membayar pajak perorangan, menerima perlindungan dan keamanan.

                                               

Zu al-Suwaiqatain

Dzu as-Suwayqatayn dalam eskatologi Islam adalah kaum dari Habasyah yang akan menghancurkan Kaabah menjelang hari kiamat.

                                               

Zulkarnain

Zulkarnain, secara harfiahnya bermaksud "Dia yang Bertanduk Dua", merupakan satu tokoh yang disebutkan di dalam Quran, iaitu kitab suci Islam yang menyatakan beliau sebagai pemerintah yang hebat dan adil yang membina tembok pengantara Yakjuj dan ...

                                               

Nabi palsu

Dalam agama, istilah nabi palsu adalah label yang diberikan pada seseorang yang dilihat secara tidak sah mendakwa sebagai nabi dalam suatu mazhab agama. Individu itu mungkin dilihat sebagai seorang yang secara salah mendakwa mendapat kelebihan ra ...

                                               

Ortodoks

Kata ortodoks merupakan sebuah kata majmuk dan berasal dari perkataan Greek orthodoxos, yang merupakan gabungan oρθός, orthos dan δόξα, dokein. Keortodoksan dalam sebuah ajaran agama ertinya adalah "ajaran yang benar ", namun biasanya hal ini die ...

                                               

Alaha

Alaha bermaksud Satu Tuhan dalam Aramia. Sesetengah ilmuwan percaya bahawa bahasa Arab الله Allah diperoleh daripada istilah Syriak untuk Tuhan. Kedua-dua istilah berkaitan dengan Tuhan Abraham dan nabi-nabi yang berikut. Menurut kepada kitab Gen ...

                                               

Hooponopono

Ho oponopono adalah satu amalan kuno Hawaii perdamaian dan pengampunan. Amalan pengampunan yang serupa dilaksanakan di pulau-pulau di seluruh Pasifik Selatan, termasuk Samoa, Tahiti dan New Zealand. Secara tradisinya ho oponopono diamalkan oleh i ...

                                               

Karma

Menurut ajaran Buddha, undang-undang karma, menyatakan: `bagi setiap peristiwa yang berlaku, akan disusuli oleh peristiwa yang lain yang berlaku akibat peristiwa pertama, dan peristiwa kedua ini akan membawa nikmat atau sebaliknya bergantung kepa ...

                                               

Kepawangan

Kepawangan, perbomohan, kedukunan atau shamanisme ialah amalan keagamaan yang melibatkan seorang pengamal yang dipercayai berinteraksi dengan dunia roh melalui keadaan kesedaran yang berubah, seperti sawai. Tujuannya adalah untuk mengarahkan roh ...

                                               

Kesedaran

Kesedaran secara umumnya bererti pemerolehan kebijaksanaan atau pemahaman baru yang membolehkan kejelasan tanggapan. Terdapat dua jenis kesedaran yang agak berbeza: Kesedaran sekular atau intelektual. Kesedaran kerohanian atau keagamaan, iaitu ma ...

                                               

Mana

Mana merupakan suatu pemangkuan kuasa dan semangat berniat yang dipercayai berada serata alam menurut kepercayaan orang-orang Melanesia dan Polinesia. Ia memainkan peranan penting dalam pandangan alam kebudayaan orang Polinesia khususnya di mana ...

                                               

Pengampunan

Pengampunan atau pemaafan secara lazim ditakrifkan sebagai proses menutup rasa geram, kemarahan atau marah sebagai akibat tanggapan penghinaan, perbezaan atau kesilapan, dan/atau menghentikan keinginan hukuman atau pengembalian. Oxford English Di ...

                                               

Roh

Dalam kebanyakan agama, roh adalah manusia yang telah becerai dari jasad atau tubuh. Dengan kata lain, ia sama seperti perkara ghaib Apabila seseorang hidup, ia memiliki roh dalamnya. Mati adalah apabila roh bercerai dari tubuh. Sesetengah agama ...

                                               

Sembahyang

Istilah sembahyang berasal dari kata sembah, "menyampaikan.memerikan dengan takzim, lord)" yakni arwah leluhur dan roh-roh penjaga alam serta Semangat Padi yang pernah dipuja sebelum dikaitkan dengan dewa-dewa dalam kepercayaan Hindu. Penyebaran ...

                                               

Warak

Warak maksudnya alim, beriman. Seseorang yang warak tidak melakukan perkara yang mungkar dan jahat seperti rasuah dan menyeleweng. Mereka juga dilihat tidak meninggalkan sembahyang dan rukun Islam yang lain.

                                               

Zaman Baru

Zaman Baru, juga dikenali sebagai Pergerakan Zaman Baru dan Kerohanian Zaman Baru ialah sebuah pergerakan sosial dan kerohanian terpencar dari Barat yang bertujuan mencari "Kebenaran Sejagat" dan pencapaian potensi insan tertinggi setiap individu ...

                                               

Berita palsu

Berita palsu merupakan sejenis kewartawanan kuning atau propaganda yang terdiri daripada penyebaran maklumat salah atau olok-olok secara sengaja melalui media akhbar tradisional, media penyiaran mahupun media sosial dalam talian. Berita palsu dis ...

                                               

Dezinformatsia (buku)

Dezinformatsia: Active Measures in Soviet Strategy merupakan buku bukan fiksyen tentang penyebaran maklumat palsu dan peperangan maklumat yang digunakan oleh KGB pada zaman Kesatuan Soviet, sebagai sebahagian daripada taktik "langkah-langkah akti ...

                                               

Fitnah

Fitnah merupakan satu bentuk komunikasi kepada satu pihak atau lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif atas sesuatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain, ia berdasarkan atas fakta palsu yang dipengaruhi oleh sifat penghormatan, b ...

                                               

Maklumat palsu berkaitan pandemik COVID-19

Selepas pandemik COVID-19, teori konspirasi dan maklumat palsu menyebarkan secara dalam talian mengenai asal usul dan skala virus. Beberapa ciapan media sosial mendakwa virus itu ialah senjata bio dengan vaksin dipatenkan, skim kawalan populasi, ...

                                               

Kristian

Agama Kristian adalah agama terbesar di dunia, kira-kiranya 2.1 bilion penganut, atau sepertiga jumlah penduduk dunia. Kristian adalah sebuah agama monotheis yang berdasarkan kehidupan dan ajaran-ajaran Jesus dari Nazaret sebagaimana ditunjukkan ...

                                               

Alkitab Versi Borneo

Alkitab Versi Borneo ialah Kitab Suci baru dalam Bahasa Malaysia. Secara umum, AVB diiktiraf sebagai satu terjemahan dalam bentuk bahasa Malaysia formal dan lebih mendekati terjemahan harfiah. AVB diterbitkan oleh LAB Network, Kota Kinabalu, Saba ...

                                               

Anak Tuhan

Anak Tuhan, istilah yang bermaksud Yesus dalam Perjanjian Baru. Istilah anak Tuhan ini harus dibezakan dari istilah, Tuhan Anak, ditemui dalam doktrin Trinitas.

                                               

Anglikanisme

Anglikanisme merupakan satu tradisi kepercayaan agama Kristian di mana gereja-gereja beraliran ini sama ada mempunyai hubungan sejarah dengan Gereja England atau mempunyai kepercayaan, ibadat, dan struktur gereja yang mirip. Para penganut Anglika ...

                                               

Anti-Al-Masih

Dalam kepercayaan Kristian, Anti-Al-Masih bermakna seseorang yang dikenalpasti memenuhi ramalan agama sebagai orang yang akan menentang Jesus Christ dan menggantikan dirinya di tempat Jesus.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →