ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 237                                               

Blok jadual berkala

Blok jadual berkala unsur merupakan ser bersebelahan dalam kumpulan jadual berkala. Elektron yang mempunyai tenaga tertinggi dalam setiap unsur dalam blok adalah tertakluk kepada jenis orbit atom yang sama. Setiap blok dinamakan sempena ciri orbi ...

                                               

Bukan logam

Bukan logam adalah siri unsur kimia yang bersifat elektronegatif, iaitu lebih cenderung untuk menarik elektron valens dari atom lain daripada melepaskannya. Yang termasuk dalam unsur bukan logam ialah halogen, gas adi, dan 7 unsur berikut: hidrog ...

                                               

Elektron valens

Elektron yang terletak pada petala terluar atom suatu unsur dipanggil elektron valens. Elektron valens bagi atom suatu unsur boleh ditunjukkan dengan menggunakan struktuk titikstruktur Lewis. Sifat-sifat kimia sesuatu unsur bergantung kepada bila ...

                                               

Gas adi

Gas adi atau gas nadir merujuk kepada gas dalam Kumpulan 18 Jadual berkala yang mempunyai sifat lengai, tidak reaktif, tidak berwarna dan tidak bertindakbalas dengan bahan kimia lain. Gas nadir banyak digunakan dalam sektor perindustrian. Enam ga ...

                                               

Halogen

Halogen merupakan satu siri kimia, dan merupakan unsur-unsur Kumpulan 17 jadual berkala, yakni: Fluorin F, Klorin Cl, Bromin Br, Iodin I, Astatin At dan Tennessin Ts halogen mungkin Semua halogen wujud sebagai molekul-molekul dwiatom. Halogen leb ...

                                               

Jadual berkala (blok)

Helium terletak bersebelahan hidrogen tetapi berada di atas neon kerana ia sebahagian daripada kumpulan s 2. Sebagai tambahan kepada senarai blok dalam jadual ini, terdapat blok g yang ditambah secara hipotesis tetapi tidak ditunjuk di sini.

                                               

Jadual berkala (konfigurasi elektron)

                                               

Jadual berkala (logam dan bukan logam)

                                               

Jadual berkala (menegak)

Jadual berkala alternatif adalah jadual berkala unsur piawai yang diputarkan ke arah lawan jam dan dipantulkan pada paksi menegak supaya kumpulan bawah menjadi kiri dan nombotnya meningkat ke kanan. Disebabkan putaran dan pertambahan aktanida dan ...

                                               

Jadual berkala (penuh)

                                               

Jadual berkala (piawai)

Ini hanyalah paparan piawai bagi jadual berkala unsur. Untuk maklumat lebih, sila lihat Jadual berkala. Catatan Halogen dan gas adi tergolong dalam bukan logam. Lantanida juga dikenali sebagai "unsur bumi jarang". Logam alkali, bumi beralkali, pe ...

                                               

Jadual berkala (terperinci)

Ini versi terperinci jadual berkala yang mengandungi simbol, bilangan atomik, dan nilai jisim atom min untuk kandungan isotop semula jadi untuk setiap elemen. Jadual berkala elemen kimia ialah kaedah jadual untuk memaparkan unsur kimia. Sungguhpu ...

                                               

Jadual berkala alternatif

Jadual Berselang ialah jadual berkala yang diputarkan pada arah jam. Disebabkan putaran ini dan kemasukkan kumpulan Lantanida dan Aktinida, Jadual Berselang adalah lebih besar ke bawah. Jadual ini memudahkan penggunaan jadual berkala di dalam int ...

                                               

Jisim atom relatif

Jisim atom relatif ialah satu kuantiti fizikal tanpa dimensi, iaitu nisbah jisim purata atom-atom satu unsur kepada 1/12 daripada jisim atom karbon-12. Istilah ini biasanya digunakan untuk merujuk kepada berat atom piawai yang diterbitkan dalam s ...

                                               

Jisim atom/Jadual

                                               

Kala jadual berkala

Dalam jadual berkala unsur kimia, kala merupakan garis melintang dalam jadual tersebut. Unsur dipaparkan dalam seseiri baris supaya mengikut ciri yang serupa: ini memaparkan keadaan kalaan bagi ciri yang serupa apabila berat atom semakin bertamba ...

                                               

Kumpulan boron

Kumpulan boron merupakan satu siri unsur dalam kumpulan 13 dalam jadual berkala unsur. Kumpulan boron terdiri daripada boron, aluminium, galium, indium, talium, dan nihonium. Sebagai mana kumpulan-kumpulan lain, unsur-unsur dalam kumpulan ini men ...

                                               

Kumpulan jadual berkala

Kumpulan, atau dikenali sebagai keluarga, merupakan lajur menegak dalam jadual berkala unsur kimia. Terdapat 18 kumpulan dalam jadual berkala yang piawai. Penerangan moden bagi corak jadual berkala adalah unsur dalam sesebuah kumpulan mempunyai k ...

                                               

Kumpulan kalkogen

Unsur kumpulan 16 juga dikenali sebagai kumpulan oksigen atau kumpulan kalkogen merupakan kumpulan unsur kimia yang terkandung dalam lajur ke-16 jadual berkala unsur. Nama lama kumpulan ini ialah VIB atau VIA. Kumpulan ini terdiri daripada oksige ...

                                               

Kumpulan nitrogen

Unsur kumpulan 15 juga dikenali sebagai kumpulan nitrogen merupakan kumpulan unsur kimia yang terkandung dalam lajur ke-15 jadual berkala unsur. Nama lama kumpulan ini ialah kumpulan V atau kumpulan VA dan ia juga turut dikenali dengan nama pnikt ...

                                               

Lantanid

Lantanid atau lantanoid adalah siri unsur kimia yang terdiri dari 15 unsur, bermula dari lantanum hingga lutetium pada jadual berkala, dengan nombor atom 57 hingga 71. Unsur kumpulan lantanid boleh ditulis dengan simbol Ln. Semua lantanid, kecual ...

                                               

Logam alkali

Logam alkali adalah satu siri kimia yang terdiri daripada unsur litium, natrium, kalium, rubidium, sesium dan fransium. Siri ini terletak di dalam blok-s jadual berkala kerana semua logam alkali mempunyai elektron paling luar mereka di dalam orbi ...

                                               

Logam alkali bumi

Logam alkali bumi ialah unsur dalam Kumpulan 2 Jadual berkala yang mempunyai 2 elekton valens. Bersifat logam. Unsur-unsur tersebut ialah Berilium, Magnesium, Kalsium, Strontium, Barium dan Radium. Jika anda melihat rencana yang menggunakan templ ...

                                               

Logam peralihan

Logam peralihan ditakrifkan secara tradisi sebagai semua unsur kimia pada blok-d pada jadual berkala, termasuk zink, kadmium, merkuri dan kopernisium.Ini bermaksud logam peralihan merangkumi kumpulan 3 hingga 12 dalam jadual berkala. IUPAC kemudi ...

                                               

Metaloid

Metaloid adalah satu siri unsur kimia yang mempunyai sifat antara logam dan bukan logam. Metaloid sukar dibezakan dengan logam, perbezaan utama adalah secara umumnya metaloid adalah separa pengalir manakala logam adalah pengalir. Terdapat 7 unsur ...

                                               

Pulau kestabilan

Pulau kestabilan merupakan istilah daripada fizik nuklear yang menerangkan kemungkinan bagi unsur untuk stabil bagi dengan "nombor ajaib" bagi proton dan neutron. Ini membolehkan sesetengah isotop bagi sebahagian unsur transuranium lebih stabil d ...

                                               

Siri kimia

Suatu siri kimia adalah kelompok unsur kimia yang sifat fizik dan kimianya berubah secara progresif dari satu hujung ke hujung yang lain dalam siri tersebut. Siri kimia ditemui sebelum jadual berkala unsur diciptakan. Beberapa siri kimia berhubun ...

                                               

Unsur kala 1

Unsur kala 1 merupakan kala unsur kimia yang terkandung dalam baris pertama jadual berkala unsur. Kala pertama ini mengandungi bilangan unsur yang paling sedikit iaitu 2 unsur: hidrogen dan helium. Dari segi penerangan berdasarkan mekanik kuantum ...

                                               

Unsur kala 2

Unsur kala 2 merupakan kala unsur kimia yang terkandung dalam baris kedua jadual berkala unsur. Kala kedua ini mengandungi lebih banyak unsur berbanding kala 1 iaitu sebanyak 8 unsur: litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluorin da ...

                                               

Unsur kala 3

Unsur kala 3 merupakan kala unsur kimia yang terkandung dalam baris ketiga jadual berkala unsur. Kala ketiga ini mengandungi sebanyak 8 unsur iaitu natrium, magnesium, aluminium, silikon, Fosforus, sulfur, klorin dan argon. Dari segi penerangan b ...

                                               

Unsur kala 4

Unsur kala 4 merupakan kala unsur kimia yang terkandung dalam baris keempat jadual berkala unsur. Kala keempat ini mengandungi sebanyak 18 unsur iaitu kalium, kalsium, skandium, titanium, vanadium, kromium, mangan, Besi, kobalt, nikel, kuprum, zi ...

                                               

Unsur kala 5

Unsur kala 5 merupakan kala unsur kimia yang terkandung dalam baris kelima jadual berkala unsur. Kala kelima ini mengandungi sebanyak 18 unsur iaitu rubidium, strontium, ytrium, zirkonium, niobium, molibdenum, teknetium, rutenium, rodium, paladiu ...

                                               

Unsur kala 6

Unsur kala 6 merupakan kala unsur kimia yang terkandung dalam baris keenam jadual berkala unsur. Kala keenam ini mengandungi sebanyak 32 unsur iaitu sesium, barium, hafnium, tantalum, tungsten, renium, osmium, iridium, platinum, aurum, hidrargiru ...

                                               

Unsur kumpulan 10

Unsur kumpulan 10 juga dikenali sebagai kumpulan Nikel merupakan kumpulan unsur kimia yang terkandung dalam lajur ke-10 jadual berkala unsur. Kumpulan ini terdiri daripada logam peralihan iaitu nikel, paladium, platinum, dan darmstadtium. Sebagai ...

                                               

Unsur kumpulan 11

Unsur kumpulan 11 juga dikenali sebagai kumpulan Kuprum merupakan kumpulan unsur kimia yang terkandung dalam lajur ke-11 jadual berkala unsur. Kumpulan ini terdiri daripada logam peralihan yang merupakan logam syiling tradisional iaitu kuprum, pe ...

                                               

Unsur kumpulan 12

Unsur kumpulan 12 juga dikenali sebagai kumpulan Zink merupakan kumpulan unsur kimia yang terkandung dalam lajur ke-12 jadual berkala unsur. Kumpulan ini terdiri daripada logam zink, kadmium dan raksa atau merkuri. Kedudukan kopernisium dalam kum ...

                                               

Unsur kumpulan 3

Kumpulan unsur 3 juga dipanggil kumpulan skandium merupakan unsur kimia yang terkandung dalam lajur ke-3 jadual berkala unsur. Memandangkan IUPAC tidak mencadangkan format spesifik untuk jadual berkala, oleh sebab itu, beberapa variasi bagi jadua ...

                                               

Unsur kumpulan 4

Dalam sistem penamaan IUPAC, kumpulan unsur 4 dalam jadual berkala mengandungi 4 unsur kimia iaitu:- zirkonium Zr hafnium Hf titanium Ti ruterfordium Rf Kumpulan unsur 4 ini merupakan logam tahan panas keras pada keadaan biasa dan kumpulan ini te ...

                                               

Unsur kumpulan 5

Kumpulan unsur 5 juga dikenali sebagai kumpulan Vanadium merupakan kumpulan unsur kimia yang terkandung dalam lajur ke-5 jadual berkala unsur. Kumpulan ini terdiri daripada Vanadium, niobium, tantalum, dan dubnium. Sebagai mana kumpulan unsur lai ...

                                               

Unsur kumpulan 6

Kumpulan unsur 6 juga dikenali sebagai kumpulan Kromium merupakan kumpulan unsur kimia yang terkandung dalam lajur ke-6 jadual berkala unsur. Kumpulan ini terdiri daripada kromium, molibdenum, tungsten, dan seaborgium. Unsur-unsur kumpulan ini me ...

                                               

Unsur kumpulan 7

Kumpulan unsur 7 juga dikenali sebagai kumpulan Mangan merupakan kumpulan unsur kimia yang terkandung dalam lajur ke-7 jadual berkala unsur. Kumpulan ini terdiri daripada logam peralihan iaitu, teknetium, renium, dan bohrium. Sebagai mana kumpula ...

                                               

Unsur kumpulan 8

Unsur kumpulan 8 juga dikenali sebagai kumpulan Besi merupakan kumpulan unsur kimia yang terkandung dalam lajur ke-8 jadual berkala unsur. Kumpulan ini terdiri daripada logam peralihan Besi, rutenium, osmium, dan hassium. Sebagai mana kumpulan un ...

                                               

Unsur kumpulan 9

Unsur kumpulan 9 juga dikenali sebagai kumpulan Kobalt merupakan kumpulan unsur kimia yang terkandung dalam lajur ke-9 jadual berkala unsur. Kumpulan ini terdiri daripada logam peralihan blok-d iaitu kobalt, rodium, iridium, dan meitnerium. Sebag ...

                                               

Kejuruteraan kimia

Kejuruteraan kimia merupakan aplikasi sains, matematik, dan ekonomi kepada proses menukarkan bahan mentah atau kimia kepada bentuk yang lebih berguna atau berharga. Kejuruteraan kimia merangkumi reka bentuk dan baik pulih proses kimia untuk pengi ...

                                               

Dandang

Dandang adalah satu kebuk tekanan tertutup yang mana memanaskan air atau bendalir lain. Bendalir atau wap panas akan keluar daripada dandang akan digunakan di dalam pelbagai proses atau kegunaan pemanasan.

                                               

Dandang tiub air

Dandang tiub air ialah sejenis jentera tenaga wap yang mana air mengelilingi dalam tiub yang dipanaskan di luar oleh api. Bahan api dibakar dalam relau, mewujudkan gas panas yang menghangatkan air didalam tiub penjana wap. Didalam boiler yang leb ...

                                               

Penyulingan

Penyulingan ialah kaedah pengasingan bahan berdasarkan kemeruapannya. Pemekatan alkohol melalui pemanasan larutan bahan tertapai telah diketahui semenjak dahulu kala, dan kemungkinan merupakan kaedah penyulingan yang tertua, iaitu dalam usaha unt ...

                                               

Campuran

Satu campuran adalah bahan yang terdiri daripada dua atau lebih bahan kimia yang memiliki sama ada hubungan homogen atau heterogen tanpa ikatan kimia dengan unsur-unsur dan sebatian-sebatian dalam nisbah yang pelbagai dan mengekalkan ciri-ciri in ...

                                               

Gel

Gel ialah bahan cecair seakan gelatin yang mempunyai ciri sangat berbeza dari lembut dan lembik hingggalah ke keras dan liat. Ia ditakrifkan berdasarkan sistem silang sambungan sulingnya yang menunjukkan tiada aliran apabila berada dalam keadaan ...

                                               

Hidrogen metalik

Hidrogen metalik ialah fasa hidrogen di mana ia berfungsi seperti konduktor elektrik. Fasa ini telah diramalkan pada tahun 1935 berdasarkan teori oleh Eugene Wigner dan Hillard Bell Huntington. Pada tekanan tinggi dan suhu, hidrogen logam boleh w ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →